ACQ-001 AQUARIUM CONTROLLER
Η μονάδα ελέγχου είναι η καρδιά του συστήματος.
Με αυτήν την μονάδα ελέγχου ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τις ρυμίσεις ενός ενυδρείουκαι να αναλύσει δεδομένα με έναν ξεκάθαρο τρόπο.
Η οθόνη κάνει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση εύκολα, καθώς επίσης είναι εύκολο να δημιουργήσετε και να παρακολουθήσετε γραφικά.
Η κύρια δυνατότητα της μονάδας ελέγχου είναι σύνδεσή της με ένα PC έτσι ώστε όλες οι τρέχουσες αλλά και μελλοντικές λειτουργίες της να μπορούν να αναβαθμιστούν.

Μέ μία μονάδα ελέγχου το σύστημα διαθέτει τις ακόλουθες δυνατότητες:

    * Διαχείριση ενός ή περισοτέρων ενυδρείων
      Είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αποτελούμενο από μία
      μονάδα ελέγχου και μέχρι δέκα πολύπριζα. Ετσι ο χρήστης μπορεί να
      διευθύνει αρκετά ενυδρεία ταυτόχροναακόμα κι αν είναι διαφορετικού
      τύπου μεταξύ τους.

    * Χειροκίνητος έλεγχος των πριζών(από 6 ώς 80 πρίζες)
      Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει χειροκίνητα κάθε πρίζα του συστήματος. Ετσι μπορεί να γίνει κάθε είδους
      συντήρηση χωρίς να χρειαστεί να αποσυνδέσετε τις διάφορες συσκευές.

    * Λειτουργία πολυχρονοδιακόπτη για κάθε πρίζα(από 35 ως 350 προγράμματα)
      Μέσω των πολύπριχων αυτή η λειτουργία ελέγχει την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
      αντλιών, κυκλοφορητών, λάμπες, σκίμμερ και άλλων συσκευών.

   * Φαινόμενο κυματισμού
     Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί εναλλακτικά δύο ή περισσότερους
     κυκλοφορητές σε επαναλαμβανόμενους κύκλους. Μπορεί επίσης να
     προγραμματιστεί με εναλλασόμενες παύσεις αν είναι επιθυμητό.

    * Φαινόμενο παλοίριας
      Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί εναλσσόμενα δύο κυκλοφορητές σε κύκλους των 6.15 ωρών ο
     καθένας(χρόνος παλοίριας).

    * Λειτουργία καλοκαιριού
      Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί το θερμαντικό καλώδιο κάτω από το
      υπόστρωμα σε διαστήματα των 5 λεπτών/ώρα κατά την περίοδο που
      κανονικά δεν θα χρησιμοποιόταν(καλοκαίρι).

    * Χειρισμός διακοπών ρεύματος
      Αυτή η λειτουργία καταγράφει την χρονική διάρκεια έλειψης ρεύματος.
      Αν αυτή κρατήσει περισσότερο από μία ώρα, οι επιλεγμένες έξοδοι θα
      παραμείνουν ανενεργές όταν επιστρέψει το ρεύμα.

    * Οπτικοακουστικοί συναγερμοί
      Είναι δυαντόν να ενεργοποιήσετε έναν ή περισσότερος συναγερμούς που θα σας προειδοποιήσουν
      όταν υπάρχει κάποια ανωμαλία.

    * Ηλεκτρονικό ημερολόγιο οργάνωσης τακτικών ή ειδικών συντηρήσεων
      Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να αποθηκεύσει υπενθυμίσεις
      που μπορούν να επαναλαμβάνονται σε κύκλους οποιαδήποτε χρονική
      στιγμή; ένα ακουστικό και οπτικό σήμα θα ενεργοποιηθεί την ορισμένη
      στιγμή.

    * Διαβάζοντας τις παραμέτρους της οθόνης:
      Θερμοκρασία(με τον παρεχόμενο αισθητήρα)- Στάθμη - pH- Redox – Αγωγιμότητα γλυκού νερού -
      Πυκνότητα θαλασσινού νερού και Διαρροή νερού.
      Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον χρήστη να μετρήσει και να δείξει (χρησιμοποιώντας τους
      κατάλληλους αισθητήρες και διασυνδετικά)τις τιμές της θερμοκρασίας, την στάθμη, το pH,
      τοRedox, την αγωγιμότητα γλυκού νερού, και την πυκνότητα θαλασσινού νερού. Βασισμένος
      στις τιμές αυτές ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει την κατάσταση των πριζών ανάβοντας ή
      σβήνοντας τις συνδεδεμένες συσκευές.


    * Αυτόματη αναγνώριση των συνδεδεμένων συσκευών(Plug & Play)
      Αυτή η λειτουργία αναγνωρίζει όλα τα αυθεντικά αξεσουάρ της Aquatronica
      που συνδέονται στο σύστημα και ενεργοποιεί το ανάλογο μενού.

    * Σύνδεση με PC
      Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να συνδέσει το σύστημα σε ένα PC, που κάνει την
      ρύθμιση και τον προγραμματισμό ευκολότερο και γρηγορότερο. Με αυτό το διασυνδετικό ο
      χρήστης μπορεί να πάρει αντίγραφα των καταγεγραμμένων δεδομένων για μελλοντική ανάλυση.

    * Επαναπρογραμματιζόμενο πρόγραμμα
      Αυτό κάνει δυνατή την συνεχή αναβάθμιση του προγράμματος μιας μονάδας ελέγχου, μια
      λειτουργία που τοποθετεί αυτό το προιόν πάνω από όλα τα άλλα στην κατηγορία του:
      χρησιμοποιώντας μια σύνδεση με ένα PC ο χρήστης μπορεί να ανανεώσει μια μονάδα
      ελέγχου με δυνατότητες που δεν υπήρχαν όταν την αγόρασε χωρίς να χρειαστεί να
      αντικαταστήσει τίποτα στο σύστημα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ρεύμα εισόδου 12 VDC
Διαστάσεις: 125 x 65 x 26 mm
Διαστάσεις Οθόνης: 56 x 28 mm

σημείωση: η μονάδα ελέγχου τροφοδοτείται από το πολύπριζο
Lionfish Ltd
- ΛΑΙΟΝ ΦΙΣ μονοπρόσωπη ΕΠΕ - Αθήνα - Τηλ. 210 88 20 777 - E-mail [email protected] -